VÅR HISTORIA

Redan år 1912 drev John Rydell handelsträdgård och arbetade som kommissionär på Kornhamns torg. Hans son Bertil, född 1913, fortsatte i sin fars fotspår och var på 30-talet kommissionär åt ett femtontal trädgårdar runt Stockholm.

1947 köpte familjen Stängselboda Gård i Vallentuna för att driva jordbruk, vilket visade sig innebära hårt arbete utan att vara särskilt lönsamt. 1952 såldes alla djuren på auktion och istället byggdes ett växthus för att odla grönsaker.

I slutet av 50-talet kompletterades grönsaksodlingen med lökdrivning, eftersom konkurrensen ökade. Starten var blygsam, 30 000 jultulpaner, men resultatet var bra och odlingen fördubblades varje säsong de första åren. Redan 1960 såldes 3,8 miljoner tulpaner från egen produktion. I dag säljer vi drygt 11 miljoner tulpaner varje år.

Roger Rydell, Bertils son, gjorde odlingen till vad den är idag. Han var nytänkande och hittade flera nya lösningar för att modernisera odlingen, bland annat ett nytt, stort växthus i två våningar.

Familjen blev snabbt duktiga på att handla med blommor. De valde att sluta med grönsaksodling och började istället importera krukväxter från Danmark. Försäljningen skedde framförallt på torgen fram till mitten av 30-talet då Klarahallen, en handelsplats mitt i Stockholm, stod klar. Från 1961 blev Årsta Partihallar stadens viktigaste handelsplats, även för Rydells, fram till 80-talet.